0 0
0
Brak produktów w koszyku.

USZCZELNIENIE KOTŁA

 
Uszczelniać można tylko kotły na paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drewno, pelet) oraz kotły na olej opałowy.

 

Kotły gazowe nie nadają się do uszczelniania

 

Zasada jest taka: im starszy kocioł oraz większy wyciek wody, tym uszczelnienie bardziej problematyczne i mniej trwałe.

 

Przyjęte wartości siły wycieków wody określone przeze mnie na tej stronie to tylko i wyłączenie moja interpretacja możliwości ich użycia. 

Zakładam, że uszczelniacz uszczelni dużo mniejsze wycieki, tak żeby jego skuteczność była bardzo wysoka, bliska 100 %.

Dla przykładu Mutiseal TDS - określiłem się górną granice możliwości naprawczych tego środka na około 30 - 35 litrów wody wypływającej z kotła w ciągu doby.  W tym roku (2023) sami uszczelniłem cieknący kocioł z wyciekiem ponad 300 litrów na dobę. Można, oczywiście, że można, ale skuteczność skutecznego uszczelniania znacząco spada przy dużych wypływach wody.

 

BEZPIECZEŃSTWO 
W przypadku kontaktu uszczelniacza z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody. W razie konieczności skorzystać z porady lekarza. 
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością czystej wody
Podczas napełniania instalacji uszczelniaczem Multiseal należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. Multiseal nie jest toksyczny, nie należy go jednak spożywać. 

 

UTYLIZACJA
Preparat Multiseal może być traktowany jako zanieczyszczona woda i odprowadzany do kanalizacji.

 

SKŁAD
Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa.

 

OKRES WAŻNOŚCI
5 lat do daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem
Osad w pojemnikach jest normalny. Przez wlaniem uszczelniacza, na dnie butelki lub pojemnika nie może zalegać warstwa włókien uszczelniających.