0 0
0
Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO).

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.uszczelniacze.net w związku z zakupami jest Usługodawca, czyli TERMEO Maciej Krysztafkiewicz z siedzibą w Żorach, ul. Zostawa 43, tel. 505-070-852, e-mail: uszczelniacze.net@gmail.com

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO),

 

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),

 

c) dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 

d) w celach marketingowych,

 

e) zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO),

 

f) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),

 

g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora).

 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 

b) inne podmioty (np. banki, biura informatyczne, poczta polska, kancelarie prawne itp.), którym dane są przekazywane/powierzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usług/realizacji zamówień, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

8. W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.

 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

9. W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: Termeo Maciej Krysztafkiewicz, ul. Zostawa 43, 44-240 Żory lub drogą elektroniczną na adres: uszczelniacze.net@gmail.com

 

EU Cookie Consent

To use this Website we are using Cookies and collecting some Data. To be compliant with the EU GDPR we give you to choose if you allow us to use certain Cookies and to collect some Data.

Essential Data

The Essential Data is needed to run the Site you are visiting technically. You can not deactivate them.

- Session Cookie: PHP uses a Cookie to identify user sessions. Without this Cookie the Website is not working.

- XSRF-Token Cookie: Laravel automatically generates a CSRF "token" for each active user session managed by the application. This token is used to verify that the authenticated user is the one actually making the requests to the application.