0 0
0
Brak produktów w koszyku.

Uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej środkiem Multiseal Afloss

 

Multiseal Afloss jest jedynym uszczelniaczem do rur kanalizacyjnych w ofercie naszego sklepu. 
Uszczelniacz ten nie nadaje się do wszystkich instalacji i wszystkich wycieków.
Nie ma możliwości uszczelniania instalacji kanalizacyjnej przez wlewanie uszczelniacza do kanalizacji 
Multiseal Afloss nie tworzy warstwy uszczelniającej na powierzchni rur.

 

Przed wykonaniem uszczelniania instalacja musi być zakorkowana. Przez pojęcie zakorkowana rozumiem fizyczne rozcięcie instalacji i włożenie korka. 
Rury uszczelnianej instalacji muszą być czyste, bez osadów.
Uszczelnienie może mieć miejsce jedynie w temperaturze powyżej 10ºC. W nie ogrzewanych pomieszczeniach uszczelniacz nie zadziała.
 
Skąd wiadomo, kiedy można użyć uszczelniacza Multiseal Afloss?
Jeżeli po używaniu instalacji kanalizacyjnej pojawia się wyraźne zawilgocenie na powierzchni ściany lub widoczne jest delikatnie kropelkowanie z zalanej powierzchni to użycie uszczelniacza ma szansę przynieść sukces. 
W przypadku silnego napływu wody, kapania lub spływania wody ciurkiem użycie uszczelniacza Multiseal Afloss jest pozbawione sensu.

 

Podsumowując uszczelnienie środkiem Multiseal Afloss ma szansę zadziałać jedynie w przypadku niewielkich wycieków, nie większych
 niż 3 – 5 litrów na dobę. Zwykle powodem takich nieszczelności są braki uszczelniania pomiędzy rurami (brak uszczelek) oraz niewielkie delikatne pęknięcia powierzchni rur.

 

BEZPIECZEŃSTWO
W przypadku kontaktu Multiseal’a Afloss z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skorzystać z pomocy lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością czystej wody.
Podczas napełniania i wypuszczania Multiseal’a z instalacji należy nosić rękawice, okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal Afloss nie jest toksyczny w określonym rozcieńczeniu, nie należy go jednak spożywać.
W przypadku rozlania preparatu na podłogę, należy usunąć go z powierzchni zanim dojdzie do jego krystalizacji.

 

UTYLIZACJA
Multiseal Afloss może być traktowany jako zanieczyszczona woda, tak więc może być odprowadzany wprost do kanalizacji.