0 0
0
Brak produktów w koszyku.

 

SKUTECZNOŚC USZCZELNIANIA KOTŁA
 
Jeżeli wyciek wody z kotła jest większy nić 35 litrów ( max. 40 litrów) na dobę , a kocioł jest starszy niż 20 lat to uszczelnienie ma bardzo duże szanse, żeby się nie udać.  Proszę o tym pamiętać. 
 
Jeżeli jednak Państwa kocioł na paliwo stałe został wyprodukowany po 2003 r. , a wypływ wody z instalacji nie zalewa poważnie  posadzki w kotłowni czy piwnicy to jest szansa, że uszczelnienie powiedzie się i kocioł odzyska na dugą młodość (tyle, że gwarancji już nie będzie). 
 
Jak wynika z mojej 11 letniej praktyki zawodowej skuteczność uszczelniania kotłów węglowych wynosi 90%, czyli 9 na 10 kotłów zostaje uszczelnionych. 
 
Tak wysoka skuteczność uszczelniaczy Mutliseal wynika, nie z tego, że są to najlepsze środki na rynku, albo z innego powoduje ich cudowność, ale z faktu, że odradzam naprawę kotłów,  gdzie wyciek jest większy niż 35 litrów.  Sprzedawane przeze mnie środki chemiczne zgodnie z ustaleniami producenta są w stanie uszczelniać nieszczelności w instalacji CO powyżej 1000 litrów na dobę, a ja ograniczam ich realną skuteczność do 35 - maksymalnie 40 litrów na dobę wypływu wody z kotła.  Jest to moim zdaniem granica skuteczności uszczelniaczy w polskich warunkach.  Oczywiście uszczelniałem kotły  z ogromnymi wyciekami, przekraczającymi 300 l na dobę, ale to jest już Państwa ryzyko i proszę potem nie mieć do mnie pretensji, że nie ostrzegałem.
 
Druga tajemnica skuteczności wykonywanych uszczelnień to stężenie uszczelniacza w naprawianej instalacji. W przypadku kotłów jest to moim zdaniem minimum 3 % uszczelniacza do całej ilości wody w układzie.  Przez lata prób i doświadczeń wypracowałem technikę 3 % i jeżeli chcecie Państwo wykonać skuteczne uszczelnienie to konieczne są nieco większe nakłady finansowe niż te, które zakłada np. konkurencja.  Chwytają mnie potem za serce te komentarze, o nieudanych uszczelnieniach i oszustwach środków do naprawy kotłów i instalacji przy wlewaniu uszczelniaczy z potężnym niedomiarem i określaniem zładu instalacji na tzw. oko. 
 
Podsumowując - zasady są dwie
 

1. Im kocioł jest starszy, a wyciek większy tym uszczelnienie jest mnie stabilne ( czyli może nie wytrzymać nawet 1 sezonu grzewczego) i mniej skuteczne ( czyli może się w ogóle  nie udać).

 

2. Jeżeli uszczelnienie kotła ma być skuteczne to należy dobrze wybrać uszczelniacz do siły wycieku wody i tak dokładnie jak to jest możliwe policzyć ilość wody jest w zalewanej instalacji w celu kupna odpowiedniej ilości środka

 
 
Dodatkowo na skuteczność wykonanego uszczelnienia ma wpływ to jak wykonane zostanie  wlewanie uszczelniacza, czy zastosujecie się Państwo do sprawdzonych przeze mnie metod czy będziecie poszukiwali własnych technik. Moje dalsze zalecenia także są ważne, jak przeprowadzać cały proces i jak go zakończyć.  Niestety mam wrażenie, że te pojedyncze przypadki nieudanych uszczelnień kotłów to przede wszystkim wynik samodzielnej inicjatywy ich Właścicieli i chęć polepszenia sprawdzonej przeze mnie techniki ,  ale do tego nikt się nie przyzna.