0 0
0
Brak produktów w koszyku.

Jak działa uszczelniacz? 

 

Uszczelniacze z rodzimy Multiseal działają na zasadzie krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Uszczelniacz wyciekając z instalacji krystalizuje tworząc kolejne warstwy korka.

 

Głównym, aktywnym składnikiem uszczelniaczy jest krzemian sodu (wspólna nazwa dla związków o tej nazwie Na2 (SiO2) nO). Krzemiany sodu są składnikiem szkła wodnego (szkło płynne). Środki do uszczelniania na bazie krzemianu sodu stosuje się powszechnie w uszczelnianiu instalacji wodnych, chłodniczych (w tym do uszczelniania chłodnic samochodowych).

 

W każdej butelce uszczelniacza na dnie osiada osad w postaci ledwo widocznych nitek masy uszczelniającej. Występowanie takiego osadu jest jak najbardziej normalne. Przed aplikacją uszczelniacza należy cały płyn bardzo dokładnie wymieszać, tak by cały osad zniknął. To właśnie fibry tworzące osadzające się na dnie pojemnika są odpowiedzialne za uszczelnienie. Ich długość jest uzależniona od siły uszczelniacza, tzn. od wielkości wycieku jaki jest w stanie zalepić, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie rodzaju uszczelniacza do siły wycieku.

 

Ważne fakty w procesie uszczelnienia:
  • uszczelniacz nie zostawia warstwy na rurach uszczelnianej instalacji, dlatego nie nadaje się jako środek zapobiegający powstawaniu wycieków. Jeżeli jest wyciek, nieszczelność w instalacji, to uszczelniacz zadziała, jeżeli nie ma wycieku to wlewanie środka uszczelniającego nie ma sensu. WYJĄTKIEM JEST ZALEWANIE INSTALACJI CO USZCZELNIACZEM MULTISEAL 30 E, który może działać prewencyjnie w przypadku możliwego rozszczelnienia instalacji. Nie ma konieczności usuwania środka uszczelniającego z instalacji, dlatego może on pozostawać w rurach przez lata.

 

  • uszczelniacze Multiseal 30 E, Multiseal 24, Special, TD, TDS nie zmniejszają średnicy rury. Instalacje, gdzie zastosowano małe średnice rur są bezpieczne i śmiało mogą być poddane uszczelnianiu.

 

  • uszczelniacz jest bezpieczny dla instalacji, kotła lub pompy ciepła jeżeli zostanie dopasowany do konkretnego urządzenia. Bardzo ważny jest wybór właściwego środka. Dla przykładu Multiseal Special lub  Multiseal TD wpuszczone do układu z kotłem gazowym uszkodzą wymiennik ciepła, ponieważ są to środki dedykowane tylko do kotłów na paliwo stałe.

 

  • uszczelniacz zadziała prawidłowo, jeżeli spełnione zostaną wymogi jakie przewiduje producent preparatu. Uszczelnienie nie może odbywać się w temperaturze poniżej 10ºC, w przypadku Mutliseali do instalacji CO, należy wyjąć filtr siatkowy.

 

  • zasada 2,5% - ilość uszczelniacza jaka musi zostać wlana do układu instalacji grzewczej jeżeli chcemy widzieć pozytywny wynik uszczelnienia. Obliczamy ile wody jest w instalacji (woda w kotłe + woda w grzejnikach lub podłogówkach + rury) i z tej wartości obliczamy 2,5% - tyle potrzeba uszczelniacza.

 

  • zasada 3% - ilość uszczelniacza jaką należy wlać do krótkiego obiegu przy cieknącym kotle gazowym. Jest to wartość jaką obliczamy dodając ilość wody w kotle do ilości wody w pojedynczym grzejniku + rury. Z tej liczby należy obliczyć 3% - jest to ilość uszczelniacza jaka będzie konieczna do naprawy kotła.

 

 
Na koniec dobre słowo. Nie uważam żeby uszczelniacz był cudownym lekiem na całe zło mieszkające w Państwa nieszczelnej instalacji, nie jest to środek, który zadziała zawsze, wszędzie i na 100%. Niestety tak nie jest. Skuteczność uszczelniaczy jest wysoka ale nie stuprocentowa.
Powodów tego, że uszczelniacz nie zadziała zawsze może być kilka. Na część z nich nie mamy żadnego wpływu, na część niestety mamy. 
Z jednej strony mogą to być błędy w określeniu siły wycieku (w tej kwestii jeżeli mają Państwo jakieś problemy to proszę o kontakt – na pewno pomogę), z drugiej strony mogą to być błędy przy zalewaniu instalacji, jej wygrzewaniu lub wypuszczaniu uszczelniacza w przypadku uszczelniaczy do wody pitnej.

 

Nigdy nie należy zalewać instalacji płynem uszczelniającym w przypadku, kiedy siła wycieku jest niestabilna tj. jeżeli siła wycieku się zmienia. Dzieje się tak przede wszystkim w instalacjach z rur miedzianych oraz rur PEX.

 

WAŻNE!!! NIE MOŻNA PODNOSIĆ CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE USZCZELNIENIA ZA POMOCĄ KOMPRESORA.