0 0
0
Brak produktów w koszyku.

INSTRUKCJA WLEWANIA USZCZELNIACZA DO INSTALACJI WODNEJ

 

Zasadą działania środków Multiseal 84 L, 84 oraz 84 S jest krystalizacja w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w miejscu nieszczelności instalacji. Płyn uszczelniający Multiseal składa się z włókien krzemionkowych, które twardnieją w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Korek tworzy się na powierzchni rury w miejscu, gdzie uszczelniacz wypływa poza instalację.

 

W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO STOSOWAĆ KOMPRESORA DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE WYKONYWANIA USZCZELNIENIA RUR.

 

Instalacja wypełniana jest uszczelniaczem  Multiseal do wody pitnej pod ciśnieniem rzędu 5 - 7 bar, tak aby w miejscu jej uszkodzenia, wypływający preparat uszczelniający wydostał się na zewnątrz ulegając krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym.  W przypadku, kiedy uszkodzona część instalacji nie będzie miała kontaktu z  dostateczną ilością powietrza, uszczelnienie instalacji może okazać się tylko częściowe. Może tak się stać, kiedy nieszczelna instalacja zalega w wodzie. Większość instalacji spełnia jednak wymogi prawidłowego uszczelniania, tzn. zapewniony jest dostateczny kontakt rur z powietrzem atmosferycznym.

 

Przedstawiam link do mojego bloga, gdzie przedstawiam zdjęcia jak wygląda uszczelnienie wykonane Multisealem 84
 
http://uszczelniacze.blogspot.com/2018/07/uszczelnienie-rury-pp-multiseal-84-l-84.html

 

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10°C. Uszczelnianie wycieków w temperaturze niższej niż 10°C może skutkować niecałkowitym lub nawet brakiem uszczelnienia. 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA
  • Musimy określić pojemność instalacji, która będzie zalewana. W obliczeniach pojemności instalacji przyjmuję, że 1 mb rury to 0,15 litra wody (pojemność 1 mb rury fi 20 PP). Przygotowujemy właściwą ilość uszczelniacza. Sprawdzamy ile wody wypływa z nieszczelności – dobieramy właściwy uszczelniacz. 

 

Instalacja musi zostać przedmuchana sprężonym powietrzem i pozostawiona pod ciśnieniem jak najdłużej, tak żeby miejsce uszkodzenia zostało osuszone. Optymalnie jest pozostawić instalację przed uszczelnieniem na około 30 - 45 minut pod ciśnieniem (powietrze w rurach).
Zasada jest taka: im dłużej instalacja pozostanie bez wody tym lepiej.

 

  • Wpuszczenie, wtłoczenie Multiseal'a do instalacji odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą pompy ciśnieniowej. Urządzenie takie można wypożyczyć w punktach, gdzie wypożyczane są maszyny budowlane. 
 
Ciśnienie w instalacji musi zostać podwyższone do wartości 5 – 7 barów i praktycznie nie można tego zrobić innym urządzeniem niż pompą ciśnieniową. 

 

Napełniamy instalację zawsze od najdalszego punktu. Jeżeli jest to zimna woda, napełniać instalację warto od strony wodomierza.
Przy ciepłej wodzie początek napełniania warto zaplanować przy bojlerze lub kotle gazowym.

 

Instalacja wodna po wlaniu Multiseal'a musi zostać odpowietrzona, tak aby w jej zakończeniach nie zalegało powietrze, które spowodować może powstanie zatorów.

 

  • Odpowietrzanie instalacji

Bateria wannowa lub prysznicowa.

Jeżeli są to baterie natynkowe – należy je zdemontować, ponieważ mogą ulec zatkaniu przez uszczelniacz (szczególnie wrażliwe są baterie termostatyczne). W tym celu odkręcamy baterie. Do gwintu krzywki uszczelnianej instalacji wystającego ze ściany dokręcamy wężyk gumowy z oplocie (może być nawet 10 cm) zakończony zaworem kulowym. Taki system pozwoli zrobić w układzie ciśnienie, a zarazem ochroni cenne baterie. Taki zestaw łatwo się też odpowietrza.

Baterie podtynkowe – to gorszy temat. 
Baterii podtynkowych nie zdemontujemy - nie ma możliwości. Jedynym sposobem jest otwarcie baterii w pozycji na zimną lub ciepłą wodę (w zależności, którą wodę uszczelniamy) i puszczenie wody na słuchawkę prysznicową. Wykręcamy samą słuchawkę i wstawiamy w to miejsce zawór kulowy. Zabezpieczamy w ten sposób instalację i baterię przed uszkodzeniem. 

 

Zawory po umywalką i zlewozmywakiem
Należy odkręcić wężyki zasilające baterie od zaworów w ścianie. Do zaworów należy podłączyć wężyk gumowy w oplocie zakończony zaworem kulowym. Pozwoli to zabezpieczyć zawór przy ścianie i bardzo ułatwi odpowietrzanie instalacji .

 

20150610_180743
 

Ważne jest odkręcenie wszystkich wężyków nad zaworkami, dołączenie dodatkowych wężyków z zaworami kulowymi. 

 

20150610_171040 (Custom)
 

Wężyki w oplocie z zaworami kulowymi. Niezbędny osprzęt do napełniania instalacji uszczelniaczem.

20150610_180840
 Zdarza się, że w zależności od modelu zaworki ścienne mogą mieć filtry siatkowe. Należy wtedy wkłady filtrów usunąć przed wykonaniem uszczelnienia. Ciśnienie robocze  uszczelniacza w instalacji to  5 – do 7 barów.

 

20150610_183519 (Custom)
 

Nie jest konieczne podnoszenie ciśnienia w trakcie uszczelniania.  Naprawa instalacji następuje bardzo szybko (jeżeli instalacja została właściwie przygotowana) i zwykle nie ma potrzeby dolewania wody lub uszczelniacza do układu.
Po napełnieniu instalacji uszczelniaczem, rury należy odpowietrzyć. Do tego właśnie służą zawory kulowe na wężykach. Każdy punkt czerpalny należy delikatnie odpowietrzyć, otwierając (uchylając) bardzo ostrożnie poszczególne zawory. Instalacja jest odpowietrzona w momencie, kiedy powietrze przestanie być wypychane, a pojawi się ciecz - uszczelniacz. Zalecam robić to ze szmatą lub ręcznikiem papierowym nad wiaderkiem. Rękawice  i okulary ochronne są bardzo wskazane!

 

20150610_191401 (Custom)
 

Po odpowietrzeniu należy zwiększyć ciśnienie do 5 - 7 barów i pozostawić instalację na 4 - 5 dób.
Czas uszczelniania instalacji to 4 do 5 dób. Po tym czasie można kończyć proces uszczelniania.

 

Uszczelniacz z instalacji należy wypuszczać bardzo delikatnie (kropelkowo), tak żeby nagły spadek ciśnienia nie wyrwał świeżego jeszcze korka.  JEST TO BARDZO WAŻNE. PROSZĘ BARDZO NA TO UWAŻAĆ. Jest to ostatni krok uszczelnienia, ale jest decydujący o całym procesie. 

 

20150610_183816 (Custom)
 

Proszę delikatnie uchylić zawór kulowy w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie uszczelniacza w instalacji musi opaść bardzo powoli. Na zdjęciu widać pojemnik do odzyskiwania uszczelniacza. Jeżeli będzie konieczne jeszcze jedno uszczelnianie, użyty uszczelniacz na pewno się przyda. 
 
Płukanie instalacji wodą. Zawór zasilania wodą uszczelnianej instalacji należy bardzo delikatnie otworzyć, ciśnienie płuczące musi być minimalne. Przez wszystkie punkty czerpalne należy przepuścić wodę, najlepiej zbierając ją do wiaderka (wiaderek). Wodę z  uszczelniaczem można wylewać wprost do kanalizacji. 

 

Instalacja została uszczelniona.