Multiseal 84 S - Ubytek wody do 400l na dobę Maximize

Multiseal 84S do 200 litrów na 24 h

do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 200 l na dobę.  Przy tej sile  wycieku ubytek wody na pewno jest widoczny na wodomierzu. Według zaleceń producenta uszczelniacz Multiseal 84 S można używać do uszczelniania wycieków nie większych niż 400 l na dobę. 

 

More details

 • 0,5 L
 • 1 L
 • 2,5 L
 • 5 L

20 Items in stock

165,31 zł

On sale On sale!

Uszczelniacz Multiseal 84 S  – uszczelnienie instalacji wody pitnej ( ciepła i zimna woda), kiedy wyciek nie jest większy niż 200 l. na dobę. Według producenta można stosować ten preparat do uszczelniania wycieków nie wiekszych niż 400 litrów na dobę, jednak jak wynika z mojego doświadczenia najlepszą  naskuteczność ma,  kiedy wyciek nie przekracza 200 l. na 24 h.


 

Krótki film mojego autorstwa o preparcie Multiseal 84  S

Uszczelniacz Multiseal 84 S  jest atestowany i dopuszczony do uszczelniania instalacji wody pitnej. Instalacja powinna zostać zalana koncentratem( czystym nierozwodnionym uszczelniaczem), producent przewiduje  możliwość rozcieńczenia środka czystą wodą, ale na pewno nie zwiększy to skuteczności wykonwanych prac uszczelniajacych.  Są jednak wyjątki i czasami warto zalać część instalacji wodą, która ma mniejszą gęstość od uszczelniacza w celu zredukowania kosztów wykonywanych prac.

Realna skuteczność uszczelniacza Multiseal 84  to 5 uszczelnione instalacje na 10 wykonanych uszczelnień na wodzie pitnej zimnej  i odpowiednio 4 uszczelnione instalacje na 10 wykonanych uszczelniania na wodzie pitnej ciepłej.

Multiseal 84 S stosuje się do uszczelniania instalacji z wszystkich dostępnych materiałów instalacyjnych. 

Multiseal 84 S  nie zmniejsza średnicy uszczelnianych rur, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Po wykorzystaniu można wylewać go wprost do kanalizacji. 

Zasadą działania Multiseal’a 84 S  jest krystalizacja w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w miejscu nieszczelności instalacji. Płyn uszczelniający Multiseal składa się z nitek krzemionkowych, które twardnieją w momencie, kiedy wpływają przez nieszczelność z instalacji. DLATEGO NIE WOLNO STOSOWAĆ KOMPRESORA DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE WYKONYWANIA USZCZELNIENIA RUR.

 Instalacja wypełniana jest uszczelniaczem  Multiseal 84  pod ciśnieniem rzędu 5 - 7 bar, tak aby w miejscu jej uszkodzenia, wypływający preparat uszczelniający wydostał się na zewnątrz ulegając krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym.  W przypadku, kiedy uszkodzona część instalacji nie będzie miała kontaktu z  dostateczną ilością powietrza  uszczelnienie instalacji może okazać się tylko częściowe.  Może tak się stać, kiedy rury instalacji bez otulin zalane są bezpośrednio w wylewce oraz rury zalegają w  wodzie. Przeważająca wiekszość instalacji spełnia jednak wymogi prawidłowego uszczelniania, tzn zapewniony jest dostateczny kontakt rur z powietrzem atmosferycznym.

Środki uszczelniajace z serii Multiseal działają także w instalacjach podziemnych ! 

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C. Uszczelnianie wycieków w temperaturze niższej niż 10  ° C może skutkować niecałkowitym lub nawet brakiem uszczelnienia. 

 

SPOSÓB UŻYCIA

 • Musimy określić pojemność instalacji, która będzie zalewana. W obliczenia pojemności instalacji przyjmuję, że 1 mb rury to 0,14 litra wody ( pojemność rury fi 20 PP). W przypadku uszczelniania wycieków z  instalacji wody ciepłej należy pamietać o policzeniu pojemności rur cyrkulacji . Chętnie pomogę w policzeniu objętości instalacji - prosze o telefon 731 925 925


 •  Instalacja musi zostać przedmuchana sprężonym powietrzem i pozostawiona pod ciśnieniem jak najdłużej, tak żeby miejsce uszkodzenia zostało osuszone. Optymalnie jest pozostawić instalację przed uszczelnieniem na około 30 -45 minut pod ciśnieniem ( powietrze w rurach).

Sprężarka - niezbędne narzędzie do wykonania suszenia rur przed wykonaniem uszczelnienia

 •      Producent zakłada możliwość ponownego użycia wypuszczonego z instalacji uszczelniacza, ma to sens w przypadku pononwego uszczelnienia tej samej instalacji, kiedy uszczelnienie rur okazało się niecałkowite.  Nie stosuję jednak zużytych uszczelniaczy i nie polecam takich praktych, ponieważ zużyty uszczelniacz praktycznie traci swoje właściwości.
 
 
 • Wpuszczenie Multoseala do instalacji odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą pompy ciśnieniowej (wypożyczam taki sprzęt wraz z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do uszczelnienia wycieku wody). Uszczelniacz Multiseal 84 S jest to silnie krystalizujący środek i dlatego operacja wlewania musi zostać wykonana szybko i sprawnie. Należy też zadbać, żeby środek było bardzo dobrze wymieszany przez aplikacją do rur.

 
 1. Pompa do prób ciśnieniowych - jak wlać uszczelniacza

 •  Instalacja wodna po wlaniu Multiseal'a  musi zostać odpowietrzona, tak aby w jej zakończeniach nie zalegało powietrze, które spowodować może powstanie zatorów i zakrzepów.  Uszczelniacz może uszkodzić baterie, szczególnie baterie podtynkowe, dlatego zalecam zawsze demontaż baterii natynkowych i zamontowanie wężyków w oplocie z zaworkami. Podobnie należy zrobić z wężykami zaworków pod umwalką czy zlewem. Trzeba odkręcić wężyk z baterii i podpiąć wężyk z zaworkiem. W przypadku baterii podtynkowych należy podłaczyć wężyk w oplocie do węża słuchawki ( oczywiście bez podłączonej słuchawki) i otwarcie zaworu na baterii w taki sposób, żeby przepyw wody z uszczelniaczem był w stronę węża słuchawki. Należy ustawić położenie zaworu baterii na pełne otwarcie.
 
 

Jak wlać uszczelniacz

Ważne jest odkręcienie wszystkich wężyków nad zaworkami, dołączenie dodatkowych wężyków z zaworami kulowymi. 

wężyki w oplocie do odpowietrzania instalacji

Wężyki w oplocie z zaworami kulowymi. Wypożyczam gotowe zestawy do wykonania uszczelniania samemu. Proszę tylko napisać ile wężyków potrzeba.

jak uszczelniać instalację wody pitnej

Zdarza się ,że w zależności od modelu zaworki scienne mogą mieć filtry siatkowe, należy wkłady filtrów usunąć przed wykonaniem uszczelnienia.

 •        Ciśnienie robocze  uszczelniacza w instalacji to  5 – do 7 barów.


jak wlać uszczelniacz

Nie jest konieczne podnoszenie ciśnienia w trakcie uszczelniania. 

 •  Po napełniu instalacji uszczelniaczem, rury należy odpowietrzyć. Do tego właśnie służą zawory kulowe na wężykach. Każdy punkt czerpalny należy delikatnie odpowietrzyć, otwierajac ( uchylając ) bardzo ostrożnie poszczególne  zawory . Instalacja jest odpowietrzona w momecie, kiedy powietrze przestanie być wypychane, a pojawi się ciecz - uszczelniacz. Zalecam robić to ze szmatą lub ręcznikiem papierowym nad wiaderkiem, rękawice  i okulary ochronne bardzo wskazane !


Jak uszczelniacz instalację wody pitnej

Po odpowietrzeniu należy zwiększyć ciśnienie do 5 - 7 barów i pozostawic instalację na 4 - 5 dób.

 • Czas uszczelniania instalacji to 4 do 5 dób
 
 • Uszczelniacz z instalacji należy wypuszczać bardzo delikatnie ( kropelkowo), tak żeby nagły spadek ciśnienia nie wyrwał świeżego jeszcze korka . 


Jak wlać uszczelniacz

 • Proszę delikatnie uchylić zawór kulowy w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie uszczelniacza w instalacji musi opaść bardzo powoli. Na zdjęciu widać pojemnik do odzyskiwania uszczelniacza, jeżeli bedzie konieczne jeszcze jedno uszczelnianie użyty uszczelniacz na pewno się przyda zmieszany z nowym koncentratem.     

 • Płukanie instalacji wodą. Zawór zasilania wodą uszczelnianej instalacji należy bardzo delikatnie otworzyć, ciśnienie płuczące musi być minimalne. Przez wszystkie punkty czerpalne należy przepuścić wodę, najlepiej zebierając ją do wiaderka ( wiaderek). Wodę z  uszczelniacze można wylewać wprost do kanalizacji. 

 

Powyższe instrukcje dotyczą zalewania instalacji w metodzie " na zimno ". Moje wszystkie obliczenia skuteczności uszczelniaczy dotyczą tej właśnie metody. Proponuję jeszcze metodę na ciepło, tzn. z urządzeniem, które wprowadzi uszczelacz w rur i podgrzeje go symulując normalną pracę instalacji ciepłej wody. Skuteczność uszczelniania metodą " na ciepło " jest wyższa o 20 -30 % od metody "na zimno".  W sprawie tej metody uszczelniania proszę o kontakt 731 925 925 , dodam tylko, że usługi wykonuję tylko w województwie śląskim.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kontaktu Multiseal’a 84 S  z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystek wody i skorzystać z pomocy lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą , przemyć dużą ilością czystej wody.

Podczas napełniania i wypuszczania Multiseal’a z instalacji należy nosić rękawice , okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal 84  S nie jest toksyczny w określonym rozcieńczeniu, nie należy go spożywać.

W przypadku rozlania preparatu na podłogę, należy usunąć go z powierzchni zanim dojdzie do jego krystalizacji.

UTYLIZACJA

Multiseal 84 S może być traktowany jako zanieczyszczona woda, tak więc może być odprowadzany wprost do kanalizacji. 

SKŁAD

Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa

OKRES WAŻNOŚCI

Pięć lat od daty produkcji 

 

 

Napisz swoją recenzję

Multiseal 84S do 200 litrów na 24 h

Multiseal 84S do 200 litrów na 24 h

do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 200 l na dobę.  Przy tej sile  wycieku ubytek wody na pewno jest widoczny na wodomierzu. Według zaleceń producenta uszczelniacz Multiseal 84 S można używać do uszczelniania wycieków nie większych niż 400 l na dobę. 

 

Napisz swoją recenzję