Multiseal 84 S - Ubytek wody do 400l na dobę Maximize

Multiseal 84 S - Ubytek wody do 400l na dobę

Multiseal 84 S przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 400 l na dobę. Taki wyciek jest widoczny na wodomierzu, silę wycieku można oszacować obserwując podziały wody na wodomierzu.

More details

 • 0,5 L
 • 1 L
 • 2,5 L
 • 5 L

20 Items in stock

165,31 zł

On sale On sale!

Uszczelniacz Multiseal 84 S – uszczelnienie instalacji wody pitnej ( ciepła i zimna woda), kiedy wyciek nie jest większy niż 400 litrów na dobę.  Jest to najsilniejszy uszczelniacz w płynie jaki istnieje do uszczelniania wycieków z instalacji wody pitnej. Uszczelniacz nie jest toksyczny, są to krzemionki. Uszczelnienie rur następuje w okresie od 4 do 5 dób po zalaniu instalacji uszczelniaczem.

Multiseal 84 S stosuje się do uszczelniania instalacji z wszystkich dostępnych materiałów instalacyjnych. Pamietać należy jednal, że uszczelnienie instalacji jest skuteczniejsze w instalacjach wykonanych ze rury PP,  stalowej czy  miedzianej  niż wykonanej z rury PEX.

Multiseal 84 S nie zmniejsza średnicy uszczelnianych rur, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Uszczelnienie ma miejsce, tylko w miejscu, gdzie wypływający z nieszczelnej instalacji uszczelniacz ma kontakt z powietrzem atmosferycznym. Płyn uszczelniajacy zawiera tysiące nitek krzemionkowych utwardzajacych się w kontakcie z powietrzem.  W momencie, kiedy uszczelniacz do rur, wypływa przez nieszczelność instalacji towrzy się elestyczny korek w miejscu nieszczelności. 

Zasadą działania Multiseal’a 84 S jest krystalizacja w kontakcie z powietrzem, przez co skutecznie uszczelnia  nieszczelną instalację, DLATEGO NIE WOLNO STOSOWAĆ KOMPRESORA DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE WYKONYWANIA USZCZELNIENIA RUR.  Instalacja wypełniana jest uszczelniaczem w płynie pod odpowiednio wysokim ciśnieniem( INSTALACJĘ NAPEŁNIA SIĘ PŁYNEM USZCZELNIAJACYM TYLKO ZA POMOCĄ POMPY DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH) , tak aby w miejscu jej uszkodzenia, wypływający preparat wydostał się na zewnątrz ulegając krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym.  W przypadku, kiedy uszkodzona część instalacji nie będzie miała kontaktu z  dostateczną ilością powietrza  uszczelnienie może okazać się tylko częściowe.  Przeważająca część instalacji wodnych w Polsce przebiega jednak w kanałach technicznych wykonanych na posadzkach pomiędzy styropianem lub w szachtach technicznych w ścianach, dodatkowo rury przebiegają w otulinach,   dlatego też przypadki nieuszczelnienia instalacji z powodu braku dostępu powietrza są niezmiernie rzadkim zjawiskiem. Wypadek taki może mieć miejsce, jeżeli rura została zalana zaprawą cementową lub położona została bezpośrednio w gruncie na znacznej głębokości.

Uszczelniaczy do rur z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C. W przypadku użycia płynu uszczelniającego poniżej temperatury 10 ° C, uszczelnienie rur może okazać się częściowe lub wyciek może w ogóle nie zostać uszczelniony.

SPOSÓB UŻYCIA

 1. 1.       Musimy określić pojemność instalacji, która będzie zalewana. W obliczaniu pojemności instalacji przyjmuję, że 1 mb rury ma pojemność 0,14 l. wody ( pojemność rury PP fi 20 ). W przypadku uszczelniania wycieków z instalacji wody ciepłej należy pamiętać o instalacji cyrkulacyjnej.

 1. 2.       Instalacja musi zostać przedmuchana sprężonym powietrzem i pozostawiona pod ciśnieniem jak najdłużej, tak żeby miejsce uszkodzenia zostało osuszone.  W praktyce instalacja osuszam pozostawiajać ciśnienie 4 do 5 barów na okres 30 -45 minut.

 1. 3.       Płyn uszczelniajacy  można stosować w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1. Zalecam jednak, aby dla jak najlepszego wyniku uszczelnienia stosować koncentrat uszczelniacza. Producent zakłada możliwość ponownego użycia uszczelniacza po jednokrotnym użyciu. Uważam, że ma to sens w przypadku, kiedy zalewa się ponownie środkiem uszczelniającym tą samą instalację.

 1. 4.       Aplikacja środka odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą pompy ciśnieniowej( wypożyczam taki sprzęt wraz z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do uszczelniania wycieku wody), dokładnie takiej samej jakiej używa się do prób ciśnieniowych instalacji. Proszę obejrzeć obrazkową instrukcję obsługi dostępną w zakładce POBIERZ. Multiseal 84 S jest bardzo silnie wiążącym środkiem, zostawienie go w pompie ciśnieniowej na kilka minut kończy się zaklejeniem pompy, dlatego aplikacja środka musi obywać się szybko i sprawnie. Uszczelniacz w płynie może zostawić także bardzo trudne do usuniecia śclay na ścianach lub podłodze, dlatego konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy przed płynem uszczelniajacym.

 1. 5.       Instalacja po wstępnej aplikacji środka musi zostać odpowietrzona, tak aby w jej zakończeniach nie zalegało powietrze, które spowodować może powstanie zatorów i zakrzepów. Operację tę należy przeprowadzić koszystając z zainstalowanych wcześniej gumowych wężyków w oplocie z zaworkami.

 1. 6.       Finalnie aplikację należy zakończyć podwyższając ciśnienie uszczelniacza w instalacji w okolicach 5 – do 7 barów.

 1. 7.       Czas uszczelniania instalacji to od 4 do 5 dób.

 1. 8.       Uszczelniacz należy wypuszczać bardzo delikatnie ( kropelkowo), tak żeby nagły spadek ciśnienia nie wyrwał świeżego jeszcze korka uszczelniacza.

 1. 9.       Instalację należy przepłukać kilkakrotnie wodą. Bardzo ważane jest, żeby płukanie przebiegało bardzo spokojnie, nie należy puszczać wody pod wysokim ciśnieniem, tak żeby nie uszkodzić swieżego jeszcze korka. Takie działanie pomaga także zebrać uszczelniacz do ponownego użycia.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kontaktu Multiseal’a 84 S z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystek wody i skorzystać z pomocy lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą , przemyć dużą ilością czystej wody.

Podczas napełniania i wypuszczania Multiseal’a z instalacji należy nosić rękawice , okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal 84 S nie jest toksyczny w określonym rozcieńczeniu, nie należy go spożywać.

W przypadku rozlania preparatu na podłogę, należy usunąć go z powierzchni zanim dojdzie do jego krystalizacji.

UTYLIZACJA

Multiseal 84 S może być traktowany jako zanieczyszczona woda, tak więc może być odprowadzany wprost do kanalizacji.

SKŁAD

Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa

OKRES WAŻNOŚCI

Pięć lat od daty produkcji 

Uszczelniacz rozlewam do mniejszych pojemników zgodnie z życzeniem klienta. Oryginalnie dostępne są opakowania 5 litrowe.

 

 

Napisz swoją recenzję

Multiseal 84 S - Ubytek wody do 400l na dobę

Multiseal 84 S - Ubytek wody do 400l na dobę

Multiseal 84 S przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 400 l na dobę. Taki wyciek jest widoczny na wodomierzu, silę wycieku można oszacować obserwując podziały wody na wodomierzu.

Napisz swoją recenzję