Multiseal 84 - Ubytek wody do 25l na dobę Maximize

Multiseal 84 - Ubytek wody do 25l na dobę

Multiseal 84  przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 25 l na dobę. Obrazowo jest to wyciek większy niż 1 duża kropa na 1 sekundę. Przy tej sile wycieku wodomierz może mieć widoczny delikatny ruch "skrzydełek".

More details

 • 0,5 L
 • 1 L
 • 2,5 L
 • 5 L

19 Items in stock

147,35 zł

Uszczelniacz Multiseal 84 – uszczelnienie instalacji wody pitnej ( ciepła i zimna woda), kiedy wyciek nie jest większy niż 25 litrów na dobę. Uszczelniacz do rur nie jest toksyczny. Płyn uszczelniajacy to roztwór nitek krzemionkowych twardniejacych pod wpływem powietrza. Uszczelnienie rur, nieszczelnej instalacji następuje w okresie 4 do 5 dób po zalaniu instalacji płynem uszczelniajacym.  Uszczelniacze w płynie doskonale sprawdzają się jako bezinwazyjan forma naprawy instalacji. 

Multiseal 84 stosuje się do uszczelniania instalacji z wszystkich dostępnych materiałów instalacyjnych. Z mojego doświadczeni wynika, że płyn uszczelniajacy działa o wiele lepiej w instalacjach wykonanych z rur PP, miedzianych lub stalowych niż w instalacjach w rur PEX.

 

Multiseal 84 nie zmniejsza średnicy uszczelnianych rur, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Uszczelnienie ma miejsce, tylko w miejscu, gdzie wypływający z nieszczelnej instalacji uszczelniacz ma kontakt z powietrzem atmosferycznym. Uszczelniacz w płynie zawiera tysiące małych nitek krzemionkowych, kótre wypływając z instalacji tworzą korek, powodując tym samym uszczelnienie rury instalacji wody pitnej.

Zasadą działania Multiseal’a 84 jest krystalizacja w kontakcie z powietrzem, przez co skutecznie uszczelnia  nieszczelną instalację, DLATEGO NIE WOLNO STOSOWAĆ KOMPRESORA DO PONOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE WYKONYWANIA USZCZELNIENIA RUR. Instalacja wypełniana jest uszczelniaczem pod odpowiednio wysokim ciśnieniem (OPERACJA WYKONYWANA TYLKO ZA POMOCĄ POMPY DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH ! ), tak aby w miejscu jej uszkodzenia, wypływający preparat wydostał się na zewnątrz ulegając krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym.  W przypadku, kiedy uszkodzona część instalacji nie będzie miała kontaktu z  dostateczną ilością powietrza  uszczelnienie może okazać się tylko częściowe.  Przeważająca część instalacji wodnych w Polsce przebiega jednak w kanałach technicznych wykonanych na posadzkach pomiędzy styropianem lub w szachtach technicznych w ścianach, dodatkowo rury przebiegają w otulinach,   dlatego też przypadki nieuszczelnienia instalacji z powodu braku dostępu powietrza są niezmiernie rzadkim zjawiskiem.

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C.

 

SPOSÓB UŻYCIA

 1. 1.       Musimy określić pojemność instalacji, która będzie zalewana. Przy obliczaniu pojemności instalacji przyjmuję, że 1 mb rury to 0,14 litra ( jest to pojemnośćrury fi 20 PP). W przypadku uszczelnania wycieków z instalacji wody ciepłej należy pamiętać o uwzględnieniu rur cyrkulacji.

 1. 2.       Instalacja musi zostać przedmuchana sprężonym powietrzem i pozostawiona pod ciśnieniem jak najdłużej, tak żeby miejsce uszkodzenia było osuszone. Moim zdaniem optymalnie jest pozostawić instalację pod ciśnieniem 4 do 5 barów przez okres 30 do 45 minut.

 1. 3.       Uszczelniacz można stosować w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1. Zalecam jednak, aby dla jak nalepszego wyniku uszczelnienia stosować koncentrat płynu uszczelniajacego. Producent zakłada możliwość ponownego użycia wypuszczonego uszczelniacza ( po 1 użyciu ), ma to sens tylko w przypadku kiedy  uszczelniana instalacja wymaga ponownego zalania.

 1. 4.       Aplikacja środka odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą pompy ciśnieniowej. ( wypożyczam taki sprzęt wraz z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do uszczelnienia wycieku wody). Prosze zapoznać się z obrazkowa instrukcją  zalewania instalacji uszczelniaczem - pilk do pobrania w zakładce POBIERZ.

 1. 5.       Instalacja po wstępnej aplikacji środka musi zostać odpowietrzona, tak aby w jej zakończeniach nie zalegało powietrze, które spowodować może powstanie zatorów i zakrzepów. Operację tę należy przeprowadzić korzystając z zainstalowanych wcześniej gumowych wężyków w oplocie z zaworkami.

 1. 6.       Finalnie aplikację należy zakończyć podwyższając ciśnienie uszczelniacza w instalacji w okolicach 5 – do 7 barów.

 1. 7.       Czas uszczelniania instalacji od 4 do 5 dób.

 1. 8.       Uszczelniacz należy wypuszczać bardzo delikatnie ( kropelkowo), tak żeby nagły spadek ciśnienia nie wyrwał świeżego jeszcze korka uszczelniacza.

 1. 9.       Instalację należy przepłukać kilkakrotnie wodą. Bardzo ważne jest , żeby płyn uszczelniajacy został usunięty z instalacji bardzo powoli. Pozwoli to zebrać uszczelniacz do osobnego pojemnika, a pęd wody nie uszkodzi świeżego jeszcze korka.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kontaktu Multiseal’a 84 z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystek wody i skorzystać z pomocy lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą , przemyć dużą ilością czystej wody.

Podczas napełniania i wypuszczania Multiseal’a z instalacji należy nosić rękawice , okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal 84 nie jest toksyczny w określonym rozcieńczeniu, nie należy go spożywać.

W przypadku rozlania preparatu na podłogę, należy usunąć go z powierzchni zanim dojdzie do jego krystalizacji.

 

UTYLIZACJA

Multiseal 84 może być traktowany jako zanieczyszczona woda, tak więc może być odprowadzany wprost do kanalizacji.

SKŁAD

Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa

OKRES WAŻNOŚCI

Pięć lat od daty produkcji 

Uszczelniacz rozlewam do mniejszych pojemników zgodnie z życzeniem klienta. Oryginalnie uszczelniacz sprzedawany jest w opakowaniach 5 litrowych.

 

 

Napisz swoją recenzję

Multiseal 84 - Ubytek wody do 25l na dobę

Multiseal 84 - Ubytek wody do 25l na dobę

Multiseal 84  przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 25 l na dobę. Obrazowo jest to wyciek większy niż 1 duża kropa na 1 sekundę. Przy tej sile wycieku wodomierz może mieć widoczny delikatny ruch "skrzydełek".

Napisz swoją recenzję