Multiseal 84 L - Ubytek wody do 10l na dobę Maximize

Multiseal 84 L - Ubytek wody do 10l na dobę

Multiseal 84 L przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 10 l na dobę. Obrazowo 1 kropla, spadajaca do 1 sekundę to wyciek rzędu 8 - 9 litrów wody na dobę.

More details

 • 0,5 L
 • 1 L
 • 2,5 L
 • 5 L

Availability: W tym momencie posiadamy uszczelniacz na stanie

36 Items in stock

150,06 zł

Uszczelniacz Multiseal 84 L – uszczelnienie instalacji wody pitnej ( ciepła i zimna woda), kiedy wyciek nie jest większy niż 10 litrów na dobę. Płyn uszczelniajcy nie jest toksyczny, są to krzemionki. Uszczelnienie rur następuje w czasie do 4 dób po zalaniu instalacji uszczelniaczem. Multiseal 84 L jest skutecznym i sprawdzonym uszczelniaczem w płynie, sprawdzając się jako beziwanzyjna forma naprawy instalacji.

Multiseal 84 L stosuje się do uszczelniania instalacji z wszystkich dostępnych materiałów instalacyjnych. 

Multiseal 84 L nie zmniejsza średnicy uszczelnianych rur, jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Uszczelnienie  wycieku ma miejsce, tylko w miejscu, gdzie wypływający z nieszczelnej instalacji uszczelniacz ma kontakt z powietrzem atmosferycznym. Uszczelnienie rur polega na tworzeniu zatoru z nitek płynu uszczelniającego zatykających otwór w instalacji za pomocą sprężystego korka .

Zasadą działania Multiseal’a 84 L jest krystalizacja w kontakcie z powietrzem, przez co skutecznie uszczelnia  nieszczelną instalację, DLATEGO NIE WOLNO STOSOWAĆ KOMPRESORA DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI W CZASIE WYKONYWANIA USZCZELNIENIA RUR.  Instalacja wypełniana jest uszczelniaczem pod odpowiednio wysokim ciśnieniem, tak aby w miejscu jej uszkodzenia, wypływający preparat uszczelniający wydostał się na zewnątrz ulegając krystalizacji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym.  W przypadku, kiedy uszkodzona część instalacji nie będzie miała kontaktu z  dostateczną ilością powietrza  uszczelnienie instalacji może okazać się tylko częściowe.  Przeważająca część instalacji wodnych w Polsce przebiega jednak w kanałach technicznych wykonanych na posadzkami, pomiędzy styropianem lub w szachtach technicznych w ścianach, dodatkowo rury przebiegają w otulinach,   dlatego też przypadki nieuszczelnienia instalacji z powodu braku dostępu powietrza są niezmiernie rzadkim zjawiskiem. uszczelnienie wycieku może nie nastapić, jeżeli rura została zalana zaprawą cementową, lub rura położona została bezpośrednio w ziemi na znacznej głębokości.

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C. Uszczelnianie wycieków w temperaturze niższej niż 10  ° C może skutkować niecałkowitym lub nawet brakiem uszczelnienia. 

 

SPOSÓB UŻYCIA

 1. 1.       Musimy określić pojemność instalacji, która będzie zalewana. W obliczenia pojemności instalacji przyjmuję, że 1 mb rury to 0,14 litra wody ( pojemność rury fi 20 PP). W przypadku uszczelniania wycieków z  instalacji wody ciepłej należy pamietać o policzeniu pojemności rur cyrkulacji.

 1. 2.       Instalacja musi zostać przedmuchana sprężonym powietrzem i pozostawiona pod ciśnieniem jak najdłużej, tak żeby miejsce uszkodzenia zostało osuszone. Optymalnie jest pozostawić instalację przed uszczelnieniem na około 30 -45 minut pod ciśnieniem ( powietrze w rurach).

 1. 3.       Płyn uszczelniający można stosować w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1. Zalecam jednak, aby dla jak najlepszego wyniku uszczelnienia stosować koncentrat tj. nie rozwadniać uszczelniacza do rur.  Producent zakłada ponowne użycie wypuszczonego uszczelniacza, ma to sens w przypadku pononwego uszczelnienia tej samej instalacji, kiedy uszczelnienie rur okazało się niecałkowite.

 1. 4.       Aplikacja środka odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą pompy ciśnieniowej (wypożyczam taki sprzęt wraz z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do uszczelnienia wycieku wody), dokładnie takiej samej jakiej używa się do prób ciśnieniowych instalacji. Proszę obejrzeć obrazkową instrukcję obsługi - plik do pobrania w zakładce POBIERZ

 1. 5.       Instalacja po wstępnej aplikacji środka musi zostać odpowietrzona, tak aby w jej zakończeniach nie zalegało powietrze, które spowodować może powstanie zatorów i zakrzepów. Operację tą należy przeprowadzić korzystając z zainstalowanych wcześniej gumowych wężyków w oplocie w zaworkami.

 1. 6.       Finalnie aplikację należy zakończyć podwyższając ciśnienie uszczelniacza w instalacji w okolicach 5 – do 7 barów.

 1. 7.       Czas uszczelniania instalacji to 4 do 5 dób. Płyn uszczelniający musi mieć czas żeby popracować w spokoju.

 1. 8.       Uszczelniacz w płynie należy wypuszczać bardzo delikatnie ( kropelkowo), tak żeby nagły spadek ciśnienia nie wyrwał świeżego jeszcze korka uszczelniacza. D

 1. 9.       Instalację należy przepłukać kilkakrotnie wodą, ważne jest żeby płynna uszczelka została usunięta z instalacji bardzo powoli, dlateog nie należy gwałtownie puszczać wody do świeżo uszczelnionej instalacji, a później gwałtownie jej płukać. Dla pewności można sprawdzić papierkiem lakmusowym współczynnik PH wody i płukać instalacje do skutku, aż PH będzie odpowiadało wartości sprzed uszczelnienia.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kontaktu Multiseal’a 84 L z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystek wody i skorzystać z pomocy lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą , przemyć dużą ilością czystej wody.

Podczas napełniania i wypuszczania Multiseal’a z instalacji należy nosić rękawice , okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal 84 L nie jest toksyczny w określonym rozcieńczeniu, nie należy go spożywać.

W przypadku rozlania preparatu na podłogę, należy usunąć go z powierzchni zanim dojdzie do jego krystalizacji.

UTYLIZACJA

Multiseal 84 L może być traktowany jako zanieczyszczona woda, tak więc może być odprowadzany wprost do kanalizacji. 

SKŁAD

Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa

OKRES WAŻNOŚCI

Pięć lat od daty produkcji 

Uszczelniacz rozlewam do mniejszych pojemników zgodnie z życzeniem klienta. Oryginalnie uszczelniacz sprzedawany jest w opakowaniach 5 litrowych.  

 Powyższa instrukcja wlewania płynu do uszczelniania wycieków ma tylko pokazać, że nie jest to żadna kosmiczna filozofia czy niewarygodny wyczyn, cała operacją na pewno się uda trzeba tylko przestrzegać kilku zasad. Po zakupie środka proszę o kontakt telefoniczny, w razie wątpliwości doradzę, pomogę , podzielę z Państwem swoim wieloletnim doświadczeniem w kwestii uszczelniania wycieków wody.

Moj nr tel. 505070852. 

 

Napisz swoją recenzję

Multiseal 84 L - Ubytek wody do 10l na dobę

Multiseal 84 L - Ubytek wody do 10l na dobę

Multiseal 84 L przeznaczony jest do uszczelniania wycieków  z instalacji wody pitnej ( woda zimna i woda ciepła), gdzie  ubytek wody nie jest większy niż 10 l na dobę. Obrazowo 1 kropla, spadajaca do 1 sekundę to wyciek rzędu 8 - 9 litrów wody na dobę.

Napisz swoją recenzję