Multiseal Kloak - Instalacja na zewnątrz budynków Maximize

Multiseal Kloak - Instalacja na zewnątrz budynków

 Multiseal Kloak jest dwu składniowym preparatem przeznaczonym do uszczelniania wycieków z podziemnych systemów kanalizacyjnych.  Multiseal Kloak stosuje się do uszczelniania instalacji z plastiku, żeliwa.. 

More details

  • 10 L
  • 30 L

4 Items in stock

546,12 zł

Multiseal Kloak jest dwu składniowym preparatem przeznaczonym do uszczelniania wycieków z podziemnych systemów kanalizacyjnych.  Multiseal Kloak stosuje się do uszczelniania instalacji z plastiku, żeliwa, ceramiki oraz betonu. Multiseal krystalizuje, uszczelniając wyciek, kiedy  do instalacji wlewany jest utwardzacz HC 60.  Utwardzacz powoduje powstanie uszczelniającej powłoki zarówno na powierzchni rury kanalizacyjnej jak i w miejscu nieszczelności – poza nią.

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem Multiseal’a Kloak instalacja powinna być oczyszczona za pomocą sprężonego powietrza i wody. Multiseal i jego utwardzacz nie powinny być łączone przed wprowadzeniem do instalacji.

Po operacji czyszczenia rur, należy zablokować rurę w najniższym możliwym punkcie, tak aby miejsce potencjalnego wycieku znajdowało się powyżej. Zatkaną rurę należy zalać Multiseal’em Kloak do momentu, kiedy Multiseal nie pojawi się w najniższym punkcie kanalizacji w budynku ( np. odpływ prysznica na parterze budynku). Nad domniemanym miejscem wycieku powinno być 2 metry słupa uszczelniacza. Multiseal pozostaje w instalacji 1 godzinę. Po tym czasie należy usunąć z instalacji Multiseal Kolak wprowadzając w to miejsce Multiseal HC 60. Utwardzacz pozostaje w instalacji 1 godzinę.  Usunąć należy utwardzacz z instalacji. Cały proces powtórzyć jeszcze raz. Typowy proces uszczelniania trwa około 4 godzin, czyli dwa zalewania, w razie potrzeby wykonać trzecie zalewanie.

 

MAKSYMALNE STRATY WODY

Nad przypuszczalnym miejscem wycieku powinno być nie mniej niż 2 metry słupa wody. Uszczelniacz zadziała jeżeli strata wody nie będzie większa niż 70 % objętości rury wypełnionej wodą w czasie  15 minut.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W razie kontaktu Multiseal’a Kloak z skórą lub oczami przemyć należy dużą ilością czystej wody. Zachować należy ostrożność, niezbędne są rękawiczki ochronne, ochrona twarzy lub okulary ochronne.

 

UTYLIZACJA

Multiseal Kloak należy zebrać i oddać do recyclingu. Produkt może być traktowany jako zanieczyszczona woda tylko przy bardzo dużym rozwodnieniu z wodą.

 

 

SKŁAD

Włókna, sole alkaiczne, inne dodatki

 

PROPORCJE MIESZANIA

Multiseal Kloak używa się w stanie nierozcieńczonym.

 

OKRES WAŻNOŚCI

5 lat od daty produkcji 

Napisz swoją recenzję

Multiseal Kloak - Instalacja na zewnątrz budynków

Multiseal Kloak - Instalacja na zewnątrz budynków

 Multiseal Kloak jest dwu składniowym preparatem przeznaczonym do uszczelniania wycieków z podziemnych systemów kanalizacyjnych.  Multiseal Kloak stosuje się do uszczelniania instalacji z plastiku, żeliwa.. 

Napisz swoją recenzję