Multiseal TD - Układ otwarty - ubytek wody do 1000 l na dobę Maximize

Multiseal TD - Układ otwarty - ubytek wody do 1000 l na dobę

Multiseal TD przeznaczony jest do uszczelniania wycieków wody w otwartych instalacjach grzewczych ( instalacje z naczyniem wyrównawczym), kotłach, grzejnikach oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego.  Multiseal TD uszczelnia instalacje, gdzie ubytek wody nie jest większy niż 1000 l na dobę.

More details

 • 0,5 L
 • 1 L
 • 2,5 L
 • 5 L
 • 10 L

1 Item in stock

Warning: Last items in stock!

565,80 zł

2 733,68 zł per 5 litrów

Multiseal TD przeznaczony jest do uszczelniania wycieków wody w otwartych instalacjach grzewczych ( instalacje z naczyniem wyrównawczym), kotłach, grzejnikach oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego.  Multiseal TD uszczelnia instalacje, gdzie ubytek wody nie jest większy niż 1000 l na dobę.

Multiseal TD stosuje się do uszczelniania instalacji wykonanych z wszystkich dostępnych na polskim rynku materiałów instalacyjnych. Zasadą działania Multiseal,a  TD jest jego krystalizacja w kontakcie w z powietrzem atmosferycznym, powstałe w ten sposób uszczelnienie jest trwałe i odporne na różnice temperatur. Warunkiem zastosowania preparatu w instalacji jest stworzenie  cyrkulacji w układzie za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Uszczelniacz musi swobodnie krążyć w układzie grzewczym. Multiseal SPECIAL nie nadaje się więc do grawitacyjnych instalacji grzewczych. Instalacja pozostaje zalana uszczelniaczem od 1 do maksymalnie 6 dni.

Uszczelniaczy z rodziny Multiseal można używać w przypadku, kiedy mamy pewność, że temperatura uszczelnianej instalacji przez cały okres działania preparatu nie spadnie poniżej 10 ° C.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Instalację grzewczą , która ma zostać zalana Multiseal’em TD należy przepłukać wodą. Preparat do instalacji wprowadzony jest za pomocą specjalnej pompy, której zewnętrzny zbiornik jest bardzo pomocny przy dozowaniu preparatu. Instalacja właściwie zalana uszczelniaczem, nie stwarza żadnego ryzyka dla uszkodzenia pompy obiegowej i zaworów.

 

CIEKNĄCY KOCIOŁ

W przypadku użycia uszczelniacza Multiseal’a TD do naprawy cieknącego kotła, należy odłączyć piec grzewczy od  reszty instalacji. W tym przypadku  niezbędne będzie zapewnienie cyrkulacji uszczelniacza wewnątrz kotła i nagrzewnicy medium grzewczego wewnątrz pieca. W przypadku, kiedy do pieca podłączony jest bojler ciepłej wody z osobną pompą cyrkulacyjną możemy ją wykorzystać do wymuszenia ruchu wody w kotle, w przypadku jego braku należy zrobić połączenie pomiędzy pompą cyrkulacyjną instalacji grzewczej, zaworem na nitce zasilania i nitce powrotu na piecu, tak aby uszczelniacz mógł swobodnie krążyć w kotle.

 1. Wymaganą ilość uszczelniacza prowadzić do kotła i uzupełnić wodą sieciową od do uzyskania ciśnienia roboczego 1 bar.
 2. Nagrzać piec do maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy, włączyć pompę cyrkulacyjną, pozostawić piec i pompę cyrkulacyjną w ciągłej pracy na okres 4 godzin

Po zakończeniu uszczelniania kocioł należy opróżnić i ponownie napełnić czystą wodą, po przywróceniu normlanej pracy pomp cyrkulacyjnych instalacja jest gotowa do pracy.

 

NIESZCZELNA INSTALACJA GRZEWCZA

Przed przystąpieniem do operacji uszczelniania instalacji za pomocą preparatu Multiseal TD należy odłączyć wszystkie filtry, sitka oraz liczniki ciepła. Zarówno kocioł jaki wszystkie grzejniki przed rozpoczęciem pracy powinny być napełnione wodą oraz odpowietrzone. Wszystkie zawory przy grzejnikach oraz zawory mieszające ( zawór trójdrożny i zwór czwórdrożny) muszą być całkowicie otwarte. Pompa cyrkulacyjna powinna być odpowietrzona i gotowa do pracy.

 1. Należy odlać z instalacji  odpowiednią ilość wody, w której rozpuszczony zostanie Multiseal TD.
 2. Uszczelniacz uprzednio wymieszany z wodą w zbiorniku pompy napełniającej instalację należy wprowadzić do instalacji, dopełniając ciśnienie wodą sieciową do poziomu normlanego ciśnienia roboczego instalacji.
 3. Ponownie odpowietrzyć pompę cyrkulacyjną i w miarę potrzeby grzejniki
 4. Wykonać próbę PH cieczy w instalacji, Multiseal TD jest substancją o odczynie zasadowym, prawidłowy odczyn PH cieczy w instalacji po wlaniu uszczelniacza wynosić powinien 10,5 – 11
 5. Należy podnieść temperaturę na piecu do maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy i utrzymywać ją przez 7 godzin
 6. Proces uszczelniania trwa od 1 do maksymalnie 6 dni, po tym okresie czasu uszczelniacz musi zostać usunięty, a cała instalacja przepłukana czystą wodą.
 7. Po przepłukaniu instalacji , instalację należy uzupełnić wodą do poziomu ciśnienia roboczego, odpowietrzyć.

Multiseal TD może pozostawać w instalacji maksymalnie 6 dni, po tym okresie czasu istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kontaktu Multiseal’a  TD z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i w razie konieczności skorzystać z porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością czystej wody.

Podczas napełniania instalacji Multiseal’em należy nosić rękawice ochronne, okulary ochronne lub zadbać o ochronę twarzy. Multiseal TD nie jest toksyczyny w określonym rozcieńczeniu ( nie należy go jednak  spożywać ).

 

 

UTYLIZACJA

Multiseal TD może być traktowany jak zanieczyszczona woda i odprowadzany do kanalizacji.

 

SKŁAD

Włókna, konserwanty i inne dodatki – patrz karta bezpieczeństwa

 

PROPORCJE MIESZANIA

Multiseal TD należy używać w rozcieńczeniu z wodą w roztworze 1,5 l uszczelniacza na 100 l wody systemu grzewczego. W celu sprawdzenie właściwych proporcji roztworu uszczelniacza i wody w instalacji wykonać należy próbę  wartości PH roztworu.  Powinna wynosić ona 10,5 – 11.

Nie stosować roztworów z innymi środkami chemicznymi.

 

OKRES WAŻNOŚCI

Pięć lat od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Napisz swoją recenzję

Multiseal TD - Układ otwarty - ubytek wody do 1000 l na dobę

Multiseal TD - Układ otwarty - ubytek wody do 1000 l na dobę

Multiseal TD przeznaczony jest do uszczelniania wycieków wody w otwartych instalacjach grzewczych ( instalacje z naczyniem wyrównawczym), kotłach, grzejnikach oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego.  Multiseal TD uszczelnia instalacje, gdzie ubytek wody nie jest większy niż 1000 l na dobę.

Napisz swoją recenzję